به سایت آسا خوش آمدید.

خانه انواع عایق عایق های ضد اسید
عایق های ضد اسید

در صنایع جهت جلوگیری از آلاینده ها و اسیدها که باعث خورندگی و فرسایش می گردد.
به جهت محافظت استفاده ا عایقها و مواد ضد اسید می باشد . این گونه موارد بیشتر در صنایع و کارخانجات ، بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها ، آب و فاضلاب و تولیدات مواد آلاینده استفاده می گردد.

البته برخی مواد آلاینده در هوا منتشر می گردد که باید از فیلترهایی مخصوص استفاده نمود و برخی که بر روی اجسام ته نشین می شود که از عایق های ضد اسیدی استفاده گردد.

عموماَ این گونه عایق ها به صورت رنگ یا محلول پرایمر می باشد.
  • رنگ های اپوکسی
  • محلول های آنتی اسید

Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/shopasa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday