به سایت آسا خوش آمدید.

Standard Series DWM Copeland Compressors
DWM Copeland Semi-Hermetic Reciprocating Compressors


D.W.M Copeland Compressors
انواع کمپرسورهای سمی هرماتیک دی وی ام
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 100 CAG 1 اسب ( 1HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 150 CAG 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKL – 150 CAG 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKL – 150 EWL 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 150 EWL 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSL – 20 X 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLEE – 201 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLFE – 201 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DL JE – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLJ – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLLE – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLLE - 401 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLSG- 401 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SA – 450 4.5 اسب ( 4.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLHA – 500 5 اسب ( 5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SA – 550 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SK - 650 6.5 اسب ( 6.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SA – 750 7.5 اسب (7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SC – 750 7.5 اسب (7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SC – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SS – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D9RC – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SS – 1500 15 اسب (15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D9RS – 1500 15 اسب (15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SA – 2000 20 اسب (20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SH – 2500 25 اسب (25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SJ – 3000 30 اسب (30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D6SH – 3500 35 اسب (35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D6SJ – 4000 40 اسب (40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SH – 5000 50 اسب (50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SJ – 6000 60 اسب (60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SK 7000 70 اسب (70HP )

Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/shopasa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران